За Проекта

Културни преживявания чрез използване на цифрова среда – Culture.EDU

изпълнение:

 01.10.2020 – 31.03.2022

Партньори:
  • Сдружение “Пилигрими” – София, България
  • Фондация “Уго Де Спирито и Ренцо Де Феличе” – Рим, Италия
Проектът:

Culture.EDU – използва базирани на иновативни технологии подходи и методи, информация и комуникация, които, в духа на постигане на целите на Европа, допринасят за повишаване осведомеността за значението на културата, наследството и общоевропейските ценности.

Основна цел:

Създаване на младежки портал, виртуално пространство за сътрудничество между млади хора, интересуващи се от история, изкуство и нови технологии. Иновативен продукт за неформално образование с фокус върху повишаване на осведомеността и познаването на културата.

Специфични цели:

– Възможност за сътрудничество между организации, обмен на добри практики и иновативни решения за работа с млади хора в съвременната дигитална среда


– Създаване на пространство и възможност за съвместна работа на млади хора и специалисти с различни интереси и умения


– Повишаване на нивото на мотивация и интерес на младите хора към европейската култура, наследство и ценности


– Насърчаване на социалното включване на младите хора в междукултурния диалог


– Подкрепа на младите хора и връзката с пазара на труда


– Създаване на възможност за приложение на създадения интелектуален продукт в различни области на образованието, управлението и представянето на наследството и туризма.

Дейности:

– провеждане на транснационални партньорски срещи;


– провеждане на транснационални обучения за младежи “Опознай наследството” (част България и част Италия);


– създаване на интелектуален продукт “Многофункционална мултимедийна софтуерна платформа за иновативно представяне на културното наследство, реализирано в 3D и линейна графична среда”


– провеждане на събития за разпространение на резултатите “Culture.EDU – Младежки идеи за културно предприемачество”

Logo. Monuments copy

Контакти:

Уеб – culture-edu.eu
Facebook / Instagram – Culture.EDU
имейл – culture.edu.eu@gmail.com