Тема

Културни преживявания чрез използване на цифрова среда – Culture.EDU

Проектът

Culture.EDU – използва базирани на иновативни технологии подходи и методи, информация и комуникация, които, в духа на постигане на целите на Европа, допринасят за повишаване осведомеността за значението на културата, наследството и общоевропейските ценности.

Основна цел:

Създаване на младежки портал, виртуално пространство за сътрудничество между млади хора, интересуващи се от история, изкуство и нови технологии. Иновативен продукт за неформално образование с фокус върху повишаване на осведомеността и познаването на културата.

Партньори:
  • Сдружение “Пилигрими” – София, България
  • Фондация “Уго Спирито и Ренцо Де Феличе” – Рим, Италия

3D Карта регион Сабина

3D  визуализация с маркери на обекти от регион Сабина, Италия

3D Карта София

3D  визуализация с маркери на  обекти в гр. София, България

3D Карта мелник и сандански

3D  визуализация с маркери на  обекти в гр. Мелник и гр. Сандански, България

3D Карта несебър

3D  визуализация с маркери на  обекти в гр. Несебър, България

Специфични цели:

– Възможност за сътрудничество между организации, обмен на добри практики и иновативни решения за работа с млади хора в съвременната дигитална среда


– Създаване на пространство и възможност за съвместна работа на млади хора и специалисти с различни интереси и умения


– Повишаване на нивото на мотивация и интерес на младите хора към европейската култура, наследство и ценности


– Насърчаване на социалното включване на младите хора в междукултурния диалог


– Подкрепа на младите хора и връзката с пазара на труда


– Създаване на възможност за приложение на създадения интелектуален продукт в различни области на образованието, управлението и представянето на наследството и туризма.

0
Дигитализирани обекта в 3D
Catedrale Rieti
0
Посетени града в Италия - Фара ин Сабина, Монтенеро, Монтополи, Риети и Рим, Рока Синибалда, Паломбара Сабина
Alexander Nevski Catedral
0
Посетени града в България - Мелник, Сандански, София, Несебър
Episcopal Basilica
0
Посетени държави - България и Италия
0
Младежи участващи в дейностите по проекта

Дейности

Срещи

Провеждане на транснационални партньорски срещи с цел обсъждане и плануване на предстоящите дейности по проекта

Интелектуален Продукт

Създаване на интелектуален продукт "Многофункционална мултимедийна софтуерна платформа за иновативно представяне на културното наследство, реализирано в 3D и линейна графична среда"

Обучения

Провеждане на транснационални обучения за младежи "Опознай наследството" (част България и част Италия)

Събития

Провеждане на събития за разпространение на резултатите "Culture.EDU - Младежки идеи за културно предприемачество"

DCIM100MEDIADJI_0863.JPG